HomePage_Banner
HomePage_Banner
Breaking News
ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

                    17-06-2019

  •  ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್‌ನ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಪೂ.9.3೦ಕ್ಕೆ
  •  ಗಾಂಧಿನಗರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್‌ನ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅ. 3.೦೦ಕ್ಕೆ
  • ಕಳಂಜ ಗ್ರಾಮದ ಕೋಟೆಮುಂಡುಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ನೂತನ ಕಟ್ಟದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಪೂ.6.3೦ರಿಂದ
  • ಅರಂತೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಅಡ್ಕಬಳೆ ಪಿಂಗಾರತೋಟ ಎ. ದೇವಪ್ಪ ಗೌಡರ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯಾದಿ ಸದ್ಗತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೃತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅ. 12 .೦೦ಕ್ಕೆ

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.