ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್
ಭಾರತ್ ಸ್ಟೀಲ್ & ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಪಾತಿಕಲ್ಲು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸುಳ್ಯ 9448445661, 8277141571, 08257-233661
ಭಾರತ್ ಸ್ಟೀಲ್ & ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ವಿವೇಕಾನಂದ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ, ಸುಳ್ಯ 9448445661, 9449687691, 08257-232199
ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ &ಪೈಂಟ್ಸ್, ಕೆ.ಆರ್.ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಿ, ಸುಳ್ಯ 9449580573, 8762821611
ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‍ಸ್, ಮೆಟಲ್ & ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ರಥಬೀದಿ ಸುಳ್ಯ, 9447413591
ಜಗದಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‍ಸ್, ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಕೃಷ್ಣ ಆರ್ಕೆಡ್, ಎಸ್.ವಿ.ಎಂ.ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರು, ಸುಳ್ಯ 9241365991, 08257-232991, 8660206012
ಶ್ರೀ ಸದ್ಗುರು ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‍ಸ್, ಮಾರ್ಸೆಲ್ಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಶಾಸ್ತ್ರಿ ವೃತ್ತ, ಸುಳ್ಯ 9448869754
ಜನಪ್ರಿಯ ಪೈಂಟ್ಸ್& ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‍ಸ್, ಕುರುಂಜಿಕಾರ್‍ಸ್, ಹೋಟೆಲ್ ಸುರಭಿ ಎದುರುಗಡೆ ಸುಳ್ಯ 9738803477, 7022208585, 9448328492
ಧನು ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ & ಸ್ಪೇರ್‍ಸ್, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುಳ್ಯ 9844614018, 9743063831
ಕಟ್ಟೆಕ್ಕಾರ್ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‍ಸ್, ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸುಳ್ಯ 9448215815
ಜನತಾ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಜನತಾ ಸ್ಟೋರ್ ಗಾಂಧಿನಗರ, ಸುಳ್ಯ 9916231134
ಅಡ್ಕಾರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ – ಫರ್ನಿಚರ್‍ಸ್ ಶ್ರೀ ಹರಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಸುಳ್ಯ 08257-230020, 233520,9880075199,
ಸೋಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಕಶ್ಯಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಶ್ರೀರಾಂಪೇಟೆ, ಸುಳ್ಯ 231428, 8105310909
ಜೆ.ಎಸ್.ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್.ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಜನತಾ ಸ್ಟೋರ್, ಮುಂಭಾಗ ಗಾಂಧಿನಗರ, ಸುಳ್ಯ 08257-232315
ಜೆ.ಎಸ್. ಸಿಟಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಬಾಳೆಮಕ್ಕಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಸುಳ್ಯ 8147474747
ಮಂಗಳೂರು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ & ಫರ್ನಿಚರ್‍ಸ್, ಶ್ರೀರಾಂ ಪೇಟೆ, ಸುಳ್ಯ 08257-201366, 9742992599
ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್‍ಸ್, ಅಕ್ಷತಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಶ್ರೀರಾಂ ಪೇಟೆ, ಸುಳ್ಯ 08257-295478
ಧನ್‌ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ & ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಕರಾವಳಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಸುಳ್ಯ 9901317925, 7019385295
ಶ್ರೀ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕೆ.ಆರ್.ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಖಾಸಗಿ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ, ಸುಳ್ಯ 8762129114
ಕಟ್ಟೆಕ್ಕಾರ್ ಪೈಂಟ್ಸ್ & ಕಲರ್ ಝೋನ್, ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸುಳ್ಯ, 9448810664, 9972095967, 9449906949
ರೋಯಲ್ ಮಲ್ಟಿ ನೀಡ್ಸ್ (ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‍ಸ್, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ & ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್) , ..H.I.C.. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಹಳೆಗೇಟು, ಸುಳ್ಯ 9632560313
ಜ್ಯೋತಿ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್, ಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ಕಲ್, ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸುಳ್ಯ, 7899530230, 9743693473
ಚೆಮ್ನೂರು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಮೊಗರ್ಪಣೆ, ಸುಳ್ಯ, 9448780576, 9880230439
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಶ್ರೀ ಮಂಗೇಶ್ ಕೃಪಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ರಥಬೀದಿ, ಸುಳ್ಯ, 9483923247, 8970611997
ವಿಶ್ವ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ ರೋಡ್, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಸುಳ್ಯ 232446, 9448869856
ಮೋಹನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಆಲೆಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಸುಳ್ಯ 9448771732, 8317387140
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಟೋ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಪರಿವಾರಕಾನ, ಸುಳ್ಯ 9740429055
ಕಾವೇರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಕೃಷ್ಣ ಆರ್ಕೆಡ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಸುಳ್ಯ 9741618962, 9241365991
ವಿಷ್ಣು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಆರ್.ಕೆ.ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಸುಳ್ಯ 9481957668, 9880689048
ರಾಜ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಆಲೆಟ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಸುಳ್ಯ 9448501524
ಜನಪ್ರಿಯ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ & ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡಿಸೈನರ್‍ಸ್, ಜನತಾ ಸ್ಟೋರ್ ಹಿಂಭಾಗ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಸುಳ್ಯ 9886785131
ಶಿವಕೃಪಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ನಾರ್ಕೋಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಸುಳ್ಯ 9449103536
ಆನಂದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಸುಳ್ಯ 9448428895
ಮಹಿಮಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಶಿವಕೃಪಾ ಕಲಾಮಂದಿರದ ಬಳಿ, ಸುಳ್ಯ 9448869731
ಸತ್ಯ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ನಾಯರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಸುಳ್ಯ :9880652604, 9449552344
ರಜಪೂತನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಕೆ.ಎಲ್.ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸುಳ್ಯ 9241386121
ಶಿವಶಕ್ತಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಬಾಳೆಮಕ್ಕಿ, ಸುಳ್ಯ 231111, 9480279341
ಶ್ರೀ ಮಾತಾಜಿ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್, ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಸುಳ್ಯ 9448181191
ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಹಳೆಗೇಟು, ಸುಳ್ಯ 9035030430
ಶ್ರೀದೇವಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಳಿ, ಸುಳ್ಯ 9480056240
ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಕಾನತ್ತಿಲ ರಾಮಯ್ಯ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುಳ್ಯ 7996563489, 9741702722, 9449269489
ಸೆಂಚುರಿ ಮೆಶಿನ್ ಸ್ಟೋರ್ ರಜತಾದ್ರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ನಾವೂರು ರಸ್ತೆ, ಸುಳ್ಯ 9449593078
ಭಾರತ್ ಆಗ್ರೋ ಸರ್ವಿಸ್ – ಸಪ್ಲೈಸ್, ಆಗ್ರೋ ಹೌಸ್ ರಥಬೀದಿ ಸುಳ್ಯ 230319, 9741538499
ನವಜ್ಯೋತಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಮೊಗರ್ಪಣೆ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಸುಳ್ಯ 9449331603, 9113817703
ಶ್ರೀ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ರಥಬೀದಿ ಸುಳ್ಯ 9845824388
ಭೂಮಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಕುರುಂಜಿಬಾಗ್, ಸುಳ್ಯ 9164401721
ಕೃಷ್ಣ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಳಿಗ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ರಥಬೀದಿ ಸುಳ್ಯ 9449209215
ಸೌಪರ್ಣಿಕಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಅಂಬಟೆಡ್ಕ, ಸುಳ್ಯ 9901265255
ನವಮಿ ಟ್ರೇಡರ್‍ಸ್, ಕುಡೆಕಲ್ಲು ಮೇದಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಆಲೆಟ್ಟಿ 9448180589
ದೀಪಕ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅರಂತೋಡು 9449283611
ಮಲ್ಲಿಕಾ ಟ್ರೇಡರ್‍ಸ್, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಅರಂತೋಡು 9449283067
ಕುಕ್ಕೆಶ್ರೀ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಪ್ರಧಾನ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಪ 08257-278082, 9449208672, 9686431594
ಕಾಮಧೇನು ಟ್ರೆಡರ್‍ಸ್ ಬಳ್ಪ 9845318846
ಇಂದ್ರಾಜೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಸಾಯಿರಾಂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬಾಳಿಲ 9663650323
ವಿನಾಯಕ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ &ಹೋಂ ಎಪ್ಲಾಯನ್ಸಸ್ 9880605525
ಪ್ರೀತಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ & ಹೋಂ ಎಪ್ಲಾಯನ್ಸಸ್, ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬೆಳ್ಳಾರೆ 9972901539
ಜಲಧಿ ಫ್ಲೈವುಡ್ & ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‍ಸ್, ಮಣಿಕ್ಕಾರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬೆಳ್ಳಾರೆ 9449010409
ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‍ಸ್ (ಜೋಶಿ ಬಳಗದ ಸಂಸ್ಥೆ), ಜೋಶಿ ಆರ್ಕೆಡ್, ಪ್ರಧಾನ ರಸ್ತೆ, ಬೆಳ್ಳಾರೆ 271228, 9448548518
ಜನತಾ ಫ್ಲೈವುಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‍ಸ್, ಕೃಷ್ಣ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಕೆಳಗಿನ ಪೇಟೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆ 9663527199, 9845951510
ಶ್ರೇಯಾ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ (ಪೈಂಟ್ಸ್ & ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‍ಸ್), ಮಸೀದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ 08257-271659
ಸ್ನೇಹಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಮಸೀದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಬೆಳ್ಳಾರೆ 9448548539
ರತ್ನಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ 9448625356, 271865
ರಾಧಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಜನತಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬೆಳ್ಳಾರೆ 9448725510
ಗುರುಕೃಪಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಬೆಳ್ಳಾರೆ 8722553911
ಜನ್ಯ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ 9449902302
ಮಹೇಶ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಕಾಮಧೇನು ಟವರ್‍ಸ್, ಬೆಳ್ಳಾರೆ 9448843957
ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಮಣಿಕ್ಕಾರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬೆಳ್ಳಾರೆ 9448409591
ಸ್ಕಂದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಮೇಲಿನ ಪೇಟೆ, ಬೆಳ್ಳಾರೆ 9449471384, 9886485294
ಆಶಾಪುರ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಕೆಳಗಿನಪೇಟೆ, ಬೆಳ್ಳಾರೆ 9480013752
ಮೀನಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ & ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‍ಸ್, ಬೆಳ್ಳಾರೆ 9448548561
ಮಾನಸ ಟ್ರೇಡರ್‍ಸ್, ಕಾಮಧೇನು ಟವರ್‍ಸ್, ಬೆಳ್ಳಾರೆ :9449593046, 7337636843
ದುರ್ಗಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ – ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‍ಸ್ ಭಾರದ್ವಾಜ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಬೆಳ್ಳಾರೆ, 9929783877, 8217618595
ಸ್ನೇಹ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬೆಳ್ಳಾರೆ 9448901257
ಶ್ರೀ ಕಾಳಿಕಾಂಬಾ ಪ್ಲೈವುಡ್ – ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‍ಸ್, ಎಣ್ಮೂರು, ನಿಂತಿಕಲ್ಲು 9591456595, 9482934716
ಆದಿತ್ಯ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ – ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಧರ್ಮಶ್ರೀ ಆರ್ಕೇಡ್, ನಿಂತಿಕಲ್ಲು 9845140165, 8971012949
ಜನನಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ವಾಣಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ನಿಂತಿಕಲ್ಲು, 08257-275347, 7760081380
ಕುಕ್ಕೆಶ್ರೀ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‍ಸ್, ಸ್ಕಂದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಪ್ರಧಾನ ರಸ್ತೆ, ಪಂಜ 08257-278230, 9449468252
ಸುರಕ್ಷಾ ಪೈಂಟ್ಸ್ & ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‍ಸ್, ಸೌದಾಮಿನಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಪಂಜ 8105669545, 9880469459
ನವರತ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ & ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಗ್ರಾ.ಪಂ.ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಪಂಜ 9591876277, 9901161074
ಸ್ವಾತಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಕಡಬ 278741, 9449103841
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಸಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎದುರು 9611961099
ಸ್ಪರ್ಶ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ – ಹೋಂ ಅಪ್ಲಾಯನ್ಸಸ್, ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, 8792585169
ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಟೆಂಪಲ್ ರೋಡ್, ವಿ.ಕೆ.ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ 9741952155, 9739502454
ಅವಿಬಾಜ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಜಾಕೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಎಲಿಮಲೆ 9972439628, 9448013288
ಶ್ರೀ ರಾಮ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಎಲಿಮಲೆ 9481957397, 8277403240
ಆಂಪಿರಿಯರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಎಲಿಮಲೆ 9482243228
ಎಸ್.ಎಸ್. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಶಂಕರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ದುಗ್ಗಲಡ್ಕ 9481385880
ಜಲದುರ್ಗಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಪಿ.ಬಿ.ಆರ್. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ದುಗ್ಗಲಡ್ಕ 9448908502
ಶಬರೀಶ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾವಿನಕಟ್ಟೆ 9449745601, 6362513031
ಪೂಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ದೇವಿ ಸಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಗುತ್ತಿಗಾರು 6377381984
ಶ್ರೀರಾಮ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಜಿ.ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಗುತ್ತಿಗಾರು 8277403240, 8431408287
ಮಂಜುಶ್ರೀ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಮುತ್ತಪ್ಪನಗರ, ಗುತ್ತಿಗಾರು 9480301442, 9448383041
ಸ್ವಾತಿ ಕೃಷಿ ಲಿಂಕ್ಸ್ & ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‍ಸ್, ಸ್ವಾತಿ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಗುತ್ತಿಗಾರು 9481222133
ಶ್ರೀವಿಷ್ಣು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಕರುವಜೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಗುತ್ತಿಗಾರು 9611636966
ಐಡಿಯಲ್ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ (ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ವಿಭಾಗ), ಫಾಲ್ಕನ್ ಸೋಲಾರ್, ಕರುವಜೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಗುತ್ತಿಗಾರು 9480530717
ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಗುರು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಮುತ್ತಪ್ಪನಗರ ಗುತ್ತಿಗಾರು 9448882238
ಮಂಜುಶ್ರೀ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಬಿಂದುಶ್ರೀ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಮುತ್ತಪ್ಪನಗರ, ಗುತ್ತಿಗಾರು 9480301442
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್, ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೈವುಡ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಗುತ್ತಿಗಾರು 9480558353, 08257-282009
ಷಣ್ಮುಖ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ , ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‍ಸ್, ಶ್ರೀ ಗುರು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಮುತ್ತಪ್ಪನಗರ, ಗುತ್ತಿಗಾರು 8792454919
ಕಳಿಗೆ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‍ಸ್, ಕಳಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಹರಿಹರಪಲ್ಲತಡ್ಕ 9449581259
ಪಾರ್ವತಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಕಳಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಹರಿಹರಪಲ್ಲತಡ್ಕ 9481759874
ಮೀನಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಉಷಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 9481387795
ಕೆ.ಆರ್.ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್, ವಿರಾಮಿಸು ಸಂಕೀರ್ಣ, ಹರಿಹರಪಲ್ಲತಡ್ಕ 9449469618
ಭಾರತ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಹರಿಹರಪಲ್ಲತಡ್ಕ 9481759839
ಮೀರಾ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್, ಪಿ.ಎಸ್. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಜಾಲ್ಸೂರು 9448152452
ಜೆ.ಕೆ. ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಜೆ.ಕೆ. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಜಾಲ್ಸೂರು 9740557401
ಬನಾರಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಮಹಾಬಲಡ್ಕ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಜಾಲ್ಸೂರು 9741481632, 9448215832
ಅರ್ಚನಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ವಿಷ್ಣು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಕಾಸರಗೋಡು ರಸ್ತೆ, ಜಾಲ್ಸೂರು 9740553169
ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಕನಕಮಜಲು 9482047671
ಹಿಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಕುಕ್ಕುಜಡ್ಕ (ಸರಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು) 9481512898
ಸುವಿಧ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್, ಕುಕ್ಕುಜಡ್ಕ 9164180108, 9741489497
ಜ್ಯೋತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ – ಜ್ಯೋತಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕುಕ್ಕೆಶ್ರೀ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಕುಕ್ಕುಜಡ್ಕ, 9731923216
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ – ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‍ಸ್, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕುಕ್ಕುಜಡ್ಕ 9449103553
ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ – ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಸೊಸೈಟಿ ಕಟ್ಟಡ, ಕುಕ್ಕುಜಡ್ಕ 9008484071, 9482487870
ಕಡಪಳ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಪೈಲಾರು 9972672366
ವಿಘ್ನೇಶ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಮರ್ಕಂಜ 8762934308, 7349127229
ಎಸ್.ಆರ್.ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಎಸ್.ಆರ್.ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ರಾಗಿಪೇಟೆ, ಶಾಂತಿನಗರ, ಮುರುಳ್ಯ 9481916832
ಭಾರತ್ ಪೈಂಟ್ಸ್ – ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‍ಸ್, ಸಿ.ಕೆ.ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ 9482743225
ಮಲ್ಲಿಕಾ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ 9686319610
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ 9901515885, 266215, 266615
ನವಮಿ ಗ್ರೋಸರಿ – ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‍ಸ್ ಅರಂಬೂರು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ 266173, 9449743220
ಮಾರುತಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ, 9483801201
ಸೇನಾನಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಮೋಂಟಿ ಕಂಫರ್ಟ್, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ 9141752528, 9481060860
ಚಂದ್ರ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಸೇಲ್ಸ್ – ಸರ್ವಿಸ್, ಕಾಶಿಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ :8762244062, 9008500890
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಯಾಲೇಸ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಕಾಲೇಜು ಬಳಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ 9945618454, 9483647623
ಶ್ರೀ ಅನುಗ್ರಹ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‍ಸ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಕಾಲೇಜು ಮುಂಭಾಗ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ 9449488270
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಏನೆಕಲ್ಲು 9663650888
ಆನಂದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಸುಳ್ಯ 9448428895, 7829309985
ಮಂಚಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಸುಳ್ಯ 9449451231
ಗಣೇಶ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಸುಳ್ಯ 9448462665
ಮಂಜುನಾಥ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಸುಳ್ಯ 9448339375
ಮಲ್ನಾಡು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಸುಳ್ಯ 9945542103
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಸುಳ್ಯ 9448348307
ವಿಶ್ವ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಸುಳ್ಯ 9448869856
ಸಾಯಿ ಜ್ಯೋತಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಸುಳ್ಯ 9449269462
ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಸುಳ್ಯ 9844866358
ಮೋಹನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಸುಳ್ಯ 9448771732
ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಸುಳ್ಯ 9448003234
ರಾಜ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಸುಳ್ಯ, 9448501524
ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಸುಳ್ಯ, 9964072780
ಶ್ರೀ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಸುಳ್ಯ 8277114496, 9341126646
ಸೂರ್ಯ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಸುಳ್ಯ 9448501557
ದೀಪಕ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಅರಂತೋಡು 9449283661
ಎಕ್ಸೆಲೆಂಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಬಾಳುಗೋಡು 9482487790
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಬೆಳ್ಳಾರೆ 9483354904, 7760525265
ರತ್ನ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಾರೆ 9448625356
ಕುಕ್ಕೆಶ್ರೀ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಬಳ್ಪ 9449208672
ಸಿದ್ಧಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಬೆಳ್ಳಾರೆ 9448328533
ಅವಿಭಾಜ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಎಲಿಮಲೆ 9972439628
ಶ್ರೀರಾಮ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಎಲಿಮಲೆ 8277403240
ಸ್ವಾತಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಗುತ್ತಿಗಾರು 9480199803
ಪಾರ್ವತಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಹರಿಹರ 9481759874
ಸರ್ವೋದಯ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಹರಿಹರ 8762256477
ಹರಿಹರೇಶ್ವರ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ 9448981154
ಹಿಮ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಕುಕ್ಕುಜಡ್ಕ 9481512898
ಜ್ಯೋತಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಕುಕ್ಕುಜಡ್ಕ 9448445716
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಮರ್ಕಂಜ 9449664107
ಗುರುಕೃಪಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಮುಪ್ಪೆರ್ಯ 9008626444
ಆಕಾಶ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ , ನಿಂತಿಕಲ್ಲು 9483292841
ಮಂಜುಶ್ರೀ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಪಂಜ 9945110458
ಕುಮಾರ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಪಂಜ 9448445684
ಇ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಆರ್. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಪುಳಿಕುಕ್ಕು 9449334536
ಕೆಪಿಎಲ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಪುಳಿಕುಕ್ಕು 9448858815
ಮಾರುತಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಸಂಪಾಜೆ 9483801201
ವಿಜಯ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಸಂಪಾಜೆ 9900998047
ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ , ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ 9449335283
ಶಿವದುರ್ಗಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಎಡಮಂಗಲ 9481977430
ಸೌಪರ್ಣಿಕಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಅಂಬಟೆಡ್ಕ, ಸುಳ್ಯ 9901265255

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.