ಯುವ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಧನಸಹಾಯ

ದಿ. ಚಂದ್ರು ಟೈಲರ್ ಇವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯಾರ್ಥವಾಗಿ ಯುವ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ರೂ. 5,೦೦೦/-ನ್ನು ಚಂದ್ರು ಟೈಲರ್ ರವರ ಪತ್ನಿಯವರಿಗೆ ಜೂ. 17ರಂದು ಮಾತೃಸಂಘದವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.