HomePage_Banner
HomePage_Banner
HomePage_Banner

ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಟ್ಟೆ ಮಳಿಗೆಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಗೆ 8 ಪುರುಷ ಅಭ್ಯಥಿ೯ಗಳು ( ಉತ್ತಮ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ವಸತಿ, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ) ಸಂಪಕಿ೯ಸಿ :9986416537. ಇಮೇಲ್. [email protected]

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.