HomePage_Banner
HomePage_Banner
HomePage_Banner

ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಯೂತ್ ಸೆಂಟರ್ ಪೈಚಾರ್ 12ನೇ ಸ್ವಲಾತ್ ವಾರ್ಷಿಕ

ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಯೂತ್ ಸೆಂಟರ್ ಪೈಚಾರ್ 12ನೇ ಸ್ವಲಾತ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಾಗು ಎರಡು ದಿವಸಗಳ ಮತ ಪ್ರಭಾಷನ ನಡೆಯಿತು.


ಅದ್ಯಕ್ಷ ತೆಯನ್ನು ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಗೌರವಾದ್ಯಕ್ಶರಾದ ಅಲ್ ಹಾಜ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಪೈಝಿ ವಹಿಸಿದರು ಉದ್ಗಾಟನೆಯನ್ನು  ಭಹು ಸ ಅದಿ ತಂಗಳ್ ಸುಳ್ಯ ಮಾಡಿದರು ಬಿ ಜೆ ಎಮ್ ಕತೀಬ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಸಕಾಫ಼ಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾಷ ನ ಭಹು ನೌಫ಼ಲ್ ಸಕಾಫ಼ಿ ಅಲ್ ಅಝ್ಹರಿ ತವನೂರ್ ಮಾಡಿ ಔಲಿಯಾಗಳ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು. 
ಸಮೊರೋಪ ದಿವಸ ದ ಅದ್ಯಕ್ಷ ತೆಯನ್ನು ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ಅದ್ಯಕ್ಷ ರಾದ ಅಬ್ದುಲ್‌ ಕೆರೀಮ್ ಕೆ ಎಮ್ ವಹಿಸಿದರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭಾಷ ನವನ್ನು ಭಹು ಶಮೀರ್ ದಾರಿಮಿ ಕೊಲ್ಲಂ ಮಾಡಿದರು ಸ್ವಲಾತ್ ನೇತ್ರತ್ವ ಹಾಗೂ ದುವಾ ನೆರವೇರಿಸಿ ಅಲ್ ಹಾಜ್ ಝೈನುಲ್ ಆಬಿದೀನ್ ತಂಗಳ್ ಎನ್ಮೂರ್ ಸ್ವಲಾತ್ ನ ಮಹತ್ವ ವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಎಮ್ ಅದ್ಯಕ್ಷ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿ ಪಿ ಮೊಯಿದೀನ್ ಹಾಜಿ ಶಾಂತಿನಗರ ಮಜೀದ್ ಜನತ ನಝೀರ್ ಶಾಂತಿನಗರ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿ ಕತ್ತರ್ ಆಬ್ಬಾಸ್ ಹಾಜಿ ಕಟ್ಟೆಕ್ಕಾರ್ ರಝಾಕ್ ಆರ್ತಾಜೆ ಮುಸ್ತಫಾ ಹಾಜಿ ಜನತ ಉಪಸ್ತಿತರಿದ್ದರು ಅಲ್ ಅಮೀನ್ ನ ಹಾಗು ಜಮಾಅತ್ ಕಮಿಟಿಯ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಸಹಕರಿದರು ಸದರ್ ಮುಅಲ್ಲಿಂ ರಹೂಫ಼್ ಸಕಾಫ಼ಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಮುಅಲ್ಲಿಂ ಬಶೀರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಹಾಗು ಅಲ್‌ಅಮೀನ್ ಉಪಾದ್ಯಕ್ಶರಾದ ಮುಜೀಬ್ ಪೈಚಾರ್ ವಂದಿಸಿದರು

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.