HomePage_Banner
HomePage_Banner

ಸ್ನೇಹ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸೂರ್ಯಾರಾಧನೆ

ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ನೇಹ ಶಾಲೆಯ ಸೂರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾರಾಧನೆ ಇಂದು ಜರಗಿತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಶಿಕ್ಷಕರೂ ಸೇರಿ ಭಜನೆ ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯಾಷ್ಟಕ ಹಾಗೂ ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವಶೀರ್ಷ ಹೇಳಿದರು. ಶಾಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾದ  ಚಂದ್ರಶೇಖರ ದಾಮ್ಲೆಯವರು ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಮಹತ್ವ ವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಸೂರ್ಯಾರತಿಯ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ರಿಗೂ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.