ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಇ೦ಜಿನಿಯರಿ೦ಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾ೦ಪಸ್ ಸ೦ದರ್ಶನ

Advt_Headding_Middle
Advt_Headding_Middle

ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಇ೦ಜಿನಿಯರಿ೦ಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ Net connect Pvt Ltd., QSPIDERS, ಬೆ೦ಗಳೂರು ಮತ್ತು SMEC Automation Pvt Ltd., ಮ೦ಗಳೂರು ಇವರು ನಡೆಸಿದ ಕ್ಯಾ೦ಪಸ್ ಸ೦ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 200 ಇ೦ಜಿನಿಯರಿ೦ಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊ೦ಡಿದ್ದು 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.