Advt_Headding_Middle
Advt_Headding_Middle

ಕೊರೋನಾ ವಿರುದ್ಧ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ದೀಪ ಪ್ರಭೆ

ಪ್ರಧಾನಿ ಕರೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಬೆಳಗಿತು ಸಾಲು ಸಾಲು ದೀಪ

ದೇವಚಳ್ಳದ ಭಾಸ್ಕರ ಬಾಳೆತೋಟರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ

ಕಳುಹಿಸಿದವರು : ಭಾಸ್ಕರ ಬಾಳೆತೋಟ

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.