ಕಥೆ
 • ಆಧುನಿಕತೆತ ಗಾಳಿಗ್ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಸಂಪ್ರಾದಯ ರಾದ್ ಪೋವೊಂದುಂಡು

  ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ ನಾನಾ ಬಗೆತ ಆಚರಣೆ ಪದ್ದತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಾಡ್. ಮುಲ್ಪದ ಮಾತ ಆಚರಣೆ ಅವ್ವೇತೋ ನಮ್ಮ ತು ...

  ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ ನಾನಾ ಬಗೆತ ಆಚರಣೆ ಪದ್ದತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಾಡ್. ಮುಲ್ಪದ ಮಾತ ಆಚರಣೆ ಅವ್ವೇತೋ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಕೆಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಲ್‌ನ ಪಾಲ್‌ಗ್ ಸೇರಂದಿನ ಅವ್ವೇತೋ ನಮ್ಮ ತುಳು ...

  Read more
 • ಮನೆ ಚಿಂಟೇಲಿ

  ಉಗ್ಗಪ್ಪ.. ನೀವು ಮೊದ್ವೆಗೆ ಹೋಗಿದರಿಗಡ ...ಗಮ್ಮತ್ತಾ..? ಒಕ್ಕೂ...ಒಕ್ಕೂ...ಒಕ್ಕೂ....ಕ್ಕೂ...ಕ್ಕೂ ...ಅಮ್ಮಾ... ಅಣ್ಣಿ ಅ ...

  ಉಗ್ಗಪ್ಪ.. ನೀವು ಮೊದ್ವೆಗೆ ಹೋಗಿದರಿಗಡ ...ಗಮ್ಮತ್ತಾ..? ಒಕ್ಕೂ...ಒಕ್ಕೂ...ಒಕ್ಕೂ....ಕ್ಕೂ...ಕ್ಕೂ ...ಅಮ್ಮಾ... ಅಣ್ಣಿ ಅಜ್ಜ ಮನೆ ಚಿಂಟೇಲಿ ಕುದ್ದ್ ಕೆಮ್ಮಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ರೆ ಉಸ್‌ರ್ ತೆಕ್ಕಂಕು ಅದುಲೆ...ಎರಡ್ ಸರ್ತಿ ಕೆಮ್ಮುನೊಟ್ಟಿಗೆ ...

  Read more
 • ಸ್ನೇಹ ಸುಪ್ಪಾಣಿಕೆ

  ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಗಕ್ಕನೆ ನಿಂತವು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮೀನಾಕ್ಷಿಯ ಕಾಲ್ಗಳು... ಕ್ಷಣ, ಸುತ್ತಲಿನ ಚಲನಶೀಲವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಶ್ಚಲವಾದಂತಾ ...

  ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಗಕ್ಕನೆ ನಿಂತವು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮೀನಾಕ್ಷಿಯ ಕಾಲ್ಗಳು... ಕ್ಷಣ, ಸುತ್ತಲಿನ ಚಲನಶೀಲವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಶ್ಚಲವಾದಂತಾಗಿ ಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಂತಾಯ್ತು... ಕಿವಿಗೆ ಆ ನಂತರವೇನೂ ಕೇಳಿಸಲಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ.... ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀರೊಳಗ ...

  Read more
 • ತವರಿನ ಉಡುಗೊರೆ

  ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಈ ಜೀವನ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನಮ್ಮವರೇ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ದ್ವೇಷ. ಆ ದ್ವೇಷ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಹುಟ್ ...

  ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಈ ಜೀವನ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ನಮ್ಮವರೇ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಂಡ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ದ್ವೇಷ. ಆ ದ್ವೇಷ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುಳ್ಳು. ಮೋಸ, ವಂಚನೆ, ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ.... ನೆನೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಭಯವಾಗುತ್ತಪ್ಪ! ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದು ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯದ ಮ ...

  Read more