ನಿತ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
 • ಮೇಷ :

  ಯಾರಿದಲ್ಲಾದರೂ ಕಹಿ ಉಟಾಗುತ್ತದೆ, ನೀವು ಯಾವುದಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ನಾಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಟು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತದೆ.

  ವೃಷಭ

  ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕುವುದರಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಿರಿ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಲು ಕಾರಣ ನೀವು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಮತವನ್ನು ತೋರದಿದ್ದದ್ದು, ಕಾರಣ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅದರೆ ಈಗ ಇದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅಚರಿಸುವ ಸಮಯ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

 • ಮಿಥುನ

  ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒoದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಹಾಳಾಗಬಹುದು, ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯವೆಂದರೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತಹರಿಯದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿoದ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇದಿ, ಇವು ಯಾವಗಲೂ ಬoದು ಹೋಗುತ್ತವೆ.

 • ಕರ್ಕಾಟಕ

  ಇಂದು ನೀವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಚಿಂತಿತರಾಗಿರುವಿರಿ, ಈ ತೊಂದರೆಯ ಕಾರಣ ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವಿರಲಿ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹಜ ಅದ್ದರಿಂದ ಬುದ್ದಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿ.

 • ಸಿಂಹ

  ಇಂದು ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಜನರೊಡನೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂದ ಅಗಲಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ಯಾರಾದರು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೂ ಈ ಮಾತು ಗಮನದಲ್ಲಿಟುಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅವರ ಋಣವನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕು

 • ಕನ್ಯಾ

  ಇಂದು ನೀವು ಜ್ಞಾನ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಕರ್ಷಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಈ ತರಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿoದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

 • ತುಲಾ

  ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಪರಿವಾರದ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯನಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಹೊಸ ರೂಪ ಸಿಗಬಹುದು, ಇದಕ್ಕೆ ಬಹುಶ: ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಂಶೆ ಸಿಗಲಿ, ಅವರು ಈ ಪ್ರಸಂಶೆಗೆ ಹಕ್ಕುದಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇoದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿವಾರದ ಕೆಲವು ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವಿಟ್ಟುಕೊoಡು ನಿಮ್ಮವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.

 • ವೃಶ್ಚಿಕ

  ಇಂದು ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಾರoಭದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಿರಿ, ಮನೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಾಮವಾಗಿರಿ, ನೀವು ಸಮಾರoಭದ ಪೂರ್ತಿ ಸಂತಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದಿರಿ ಆದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಸಮಯ.

 • ಧನು

  ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಆರಂಭಮಾಡುವಿರಿ, ಈ ಸಮಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬೇರು ಸಮೇತ ಕಿತ್ತು ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕೆಲಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅದರೆ ಅಸಂಭವವಲ್ಲ.

 • ಮಕರ

  ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಅಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು, ನೀವು ಯಾರೂ ಬಗೆಹರಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ದಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವಿರಿ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಅಗಿರಬಹುದು ಅoದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಜನರ ನಡುವೆಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರಬಹುದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಮಜಾ ಮಾಡಿ.

 • ಕುಂಭ

  ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಆರಂಭಮಾಡುವಿರಿ, ಈ ಸಮಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮೇಲಿನಿoದ ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬೇರು ಸಮೇತ ಕಿತ್ತು ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಕೆಲಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅದರೆ ಅಸಂಭವವಲ್ಲ.

 • ಮೀನ

  ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಾತುಗಳಿoದ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿವಾರದ ಜನರ ಜೊತೆ ಕಸಿವಿಸಿಯಾಗಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏಕಾಂಗಿತನ ಕಾಡುತ್ತದೆ, ಇಒದು ನೀವು ಕಾಣುವಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರಿವಾರದವರಲ್ಲಿನ ದೊಡ್ದವರ ಆಲೋಚನೆಗಿoತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ನೀವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಬೇಕು, ಎಷ್ತೇ ಭಿನ್ನಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದರೂ ಒಬ್ಬರನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎoದು ಒಪ್ಪಬೇಕು.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.