ಪೇಟೆಧಾರಣೆ

ಹಳೆ ಅಡಿಕೆ (ಕ್ವಿ):24800-26000

ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ:19000-22000

ಹೊಸಪಠೋರ:18000-19000

……………………

ಬಾಳೆಕಾಯಿ( ಕದಳಿ) :1800-2800

 

ರಬ್ಬರ್:12550-12550

 

 

ಕೋಕೋ:8600-18500

ಕರಿಮೆಣಸು:(ಕ್ವಿ) 30000-36000

ಬೆಳ್ಳಿ (1 k.g):38,800

…………………….

 

ಚಿನ್ನ ಗ್ರಾಂ.(22ಕ್ಯಾರೆಟ್):2,860

……………………….

ಹೂವಿನ ಧಾರಣೆ (ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ)

ಮಂಗಳೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ:720

todaysense

34,046.94137.10 (0.40%)

 today  nifty 10,458.3534.50 (0.33%)

 

 

 

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.