HomePage_Banner
HomePage_Banner
HomePage_Banner
HomePage_Banner

ನವೀನ್ ಚಾತುಬಾಯಿಯವರ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಟ್ಟ ಅಫ್ರಿಕಾ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ!

ಅಫ್ರಿಕಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯ ಗಾಬೋನ್ ದೇಶದಿಂದ ತಂದ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಯ ಬೀಜ ಐವರ್ನಾಡಿನ ನವೀನ್ ಚಾತುಬಾಯಿಯವರ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಹೂ ಬಿಟ್ಟ ದೃಶ್ಯ. ಅಂದ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಅಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ತೇಜಸ್ವಿ ಚೆಟ್ಟಿಮಾಡರವರು ನವೀನ್‌ರವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೀಜವನ್ನು ಹತ್ತಾರು ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಅದು ಬೆಳೆದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಚಾತುಬಾಯಿಯವರ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.