ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಜ್ಞಾನದೀಪ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ ಶೇ. 92 , ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ. 66.66 ಫಲಿತಾಂಶ

Advt_Headding_Middle
Advt_Headding_Middle

 

ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಜ್ಞಾನದೀಪ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 23 ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಶೇ.92  ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರುವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ, 1೦ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ, 8 ಮಂದಿ ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಚನ್ 553  (92.5 %) ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾದ 18 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 12 ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಶೇ.66.66  ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ವರು ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರು ದ್ವಿತೀಯ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.