ಕವನ

Advt_Headding_Middle

 ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುವೆ ಬದುಕಲಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವೆ…

ಈ ಬದುಕು ಯಾರಿಗೆ…?
ನನ್ನ ಈ ಬದುಕು ಏತಕೆ…?
ಕಷ್ಟ ನೂರಿದೆ, ಸುಖಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಎಲ್ಲಿದೆ…?
ನೊವೇ ತುಂಬಿದೆ, ಮನದಲಿ ನೋವೇ ತುಂಬಿದೆ…
ಅಳುವೂ ಬರುತಿದೆ, ಕಂಬನಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ…

ಈ ಬದುಕು ಸಾಕು ಎನಿಸಿದೆ…
ಜೀವನ ದುಃಖದಿ ತುಂಬಿದೆ…
ಒಂಟಿಯಾದೆನಾ ಬದುಕಲಿ ಒಂಟಿಯಾದೆನಾ…
ನೋವೇ ತುಂಬಿದೆ ಮನದಲಿ ನೋವೇ ತುಂಬಿದೆ…
ಕಷ್ಟ ನೂರಿದೆ, ಸುಖಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಎಲ್ಲಿದೆ…

ನೋವಲೂ ಛಲವಿದೆ, ಬದುಕಲಿ ಸಾಧಿಸೋ ಗುರಿಯಿದೆ…
ಕಷ್ಟ ನೂರಿದೆ ಆದರೂ ಬದುಕುವ ಛಲವಿದೆ…
ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುವೆ ನಾನು ಗುರಿಯನು ತಲುಪುವೆ…
ಕಷ್ಟದ ಸಮುದ್ರ ಈಜುವೆ, ಈಜಿ ದಡವನು ತಲುಪುವೆ…
ಸಾಧಿಸೋ ಛಲವಿದೆ, ಬದುಕಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಗುರಿಯಿದೆ…

ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುವೆ ನಾನು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುವೆ…
ಬದುಕಲಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವೆ…
ಗುರಿಯನು ತಲುಪುವೆ ನನ್ನಯ ಗುರಿಯನು ತಲುಪುವೆ…
ಕಷ್ಟಕೆ ಜಗ್ಗದೆ, ನೋವಿಗೆ ಬಗ್ಗದೆ ನಾನು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುವೆ…
ಈ ಬದುಕಲಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವೆ…

ನೋವನು ಮರೆಯುವೆ, ಮನದ ನೋವನು ಮರೆಯುವೆ…
ಕಲ್ಲು ಮಾಡುವೆ ಮನಸನು ಕಲ್ಲು ಮಾಡುವೆ…
ಯಾರಿಗೂ ಜಗ್ಗದೆ ಬದುಕಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಬಗ್ಗದೆ ನನ್ನಯ ಗುರಿಯನು ತಲುಪುವೆ…
ಸೋಲನು ಸೋಲಿಸಿ ಬದುಕಲಿ ಗೆಲುವನು ಚುಂಬಿಸಿ ನನ್ನಯ ಗುರಿಯನು ತಲುಪುವೆ…
ನಾನು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುವೆ…

ಈ ಬದುಕು ಯಾರಿಗೆ…?
ನನ್ನ ಈ ಬದುಕು ಏತಕೆ…?
ಕಷ್ಟ ನೂರಿದೆ, ಆದರೂ ಸಾಧಿಸೋ ಛಲವಿದೆ…
ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುವೆ ಬದುಕಲಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವೆ…
ಈ ಜಗಕೆ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ನೀಡುವೆ…

✍ಉಲ್ಲಾಸ್ ಕಜ್ಜೋಡಿ

Advt_NewsUnder_1
Advt_NewsUnder_1
Advt_NewsUnder_1
Advt_NewsUnder_1
Advt_NewsUnder_1
Advt_NewsUnder_1
Advt_NewsUnder_1
Advt_NewsUnder_1
Advt_NewsUnder_1

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.