ಹೊದ್ದೆಟ್ಟಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡ ನಿಧನ

0

ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮದ ಹೊದ್ದೆಟ್ಟಿ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಗೌಡರವರು ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಅಸೌಖ್ಯದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರಿಗೆ  85 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.

ಮೃತರು ಪತ್ನಿ, ಓರ್ವ ಪುತ್ರ, ಐವರು ಪುತ್ರಿಯನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ.