ಗುತ್ತಿಗಾರು ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 75 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿನಾಚರಣೆ

0

ಗುತ್ತಿಗಾರು ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 75 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿನಾಚರಣ
ಗುತ್ತಿಗಾರು ಸರಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 75 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.ದ್ವಜಾರೋಹಣವನ್ನು ಶಾಲಾ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವೆಂಕಟ್ ದಂಬೆಕೋಡಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು .ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಡಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರು ,ಶಿಕ್ಷಕಕರು,ಪೋಷಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.ದ್ವಜಾರೋಹಣ ನಡೆದು ಬೃಹತ್ ಐಕ್ಯತೆಯ ನಡಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗಾರು ಪೇಟೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಬಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಪನ ಗೊಂಡಿತು.ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡೆ ,ಬ್ಯಾಂಡ್ ,ರಾಷ್ಟ್ರ ದ್ವಜಾ ದೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಜ್ಜೆಹಾಕಿದರು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here