ಬಾಬು ದೊಡ್ಡಕುಮೇರಿ ನಿಧನ

0

 

 

 

ತೊಡಿಕಾನ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಕುಮೇರಿ ಬಾಬು ಎಂಬವರು ಆ. 19 ರಂದು ನಿಧನರಾದರು. ಮೃತರಿಗೆ 75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.
ಮೃತರು ಮೊಗೇರ್ಕಳ ದೈವಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ದೈವಗಳ ಪಾತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು , ನಾಟಿ ವೈದ್ಯರಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಪುತ್ರಿಯರಾದ ಸುಶೀಲ ಮಾಧವ , ಸೀತಾ ಬಾಬು ಕೈಪಡ್ಕ ,ವಿಮಲಾ ಸುಂದರ ಹಿರೆಬಂಡಾಡಿ ,ಪುತ್ರ ಬಾಲಕೃಷ್ಣರನ್ನು ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ.