ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ : ಹೃಧಾನ್

0

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಚೇರಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಯಶ್ವಿತ್ ಕಾಳಮ್ಮನೆ ಮತ್ತು ಇಳಾಶ್ರೀ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರ ಹೃಧಾನ್‌ನ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆ.28 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.