ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಕಾರು ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

0

 

ಸ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಐನೆಕಿದು ವಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಹರ ಪಲ್ಲತಡ್ಕ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಆ.25 ರಂದು ಜರುಗಿತು. ಸ ಉ ಹಿ ಪ್ರಾ ಶಾಲೆ ಕಲ್ಮಕಾರು ಇಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಲವಾರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದು
ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು
ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸಮಗ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಿತು.


ಕನ್ನಡ ಕಂಠಪಾಠ ಕಿರಿಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯುಕ್ತಿ ಎಂ ಬಿ,
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಂಠಪಾಠ ಹಿರಿಯರ ವಿಭಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹಸ್ತ ಕೆ ಆರ್’ ಕಿರಿಯರ ವಿಭಾಗ ತೃತೀಯ ಶ್ರವಣ್ ಕೆ ಎಂ,
ಹಿಂದಿ ಕಂಠಪಾಠ ಹಿರಿಯರ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಸತೀಶ ಎಂ ಪಿ,
ಸಂಸ್ಕೃತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಠಣ ಹಿರಿಯರ ವಿಭಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಎಸ್ ಆರ್,
ಅರೇಬಿಕ್ ಪಠಣ ಹಿರಿಯರ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಿ ಆರ್, ಕಿರಿಯರ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಯುಕ್ತಿ ಎಂ ಬಿ,
ಅಭಿನಯ ಗೀತೆ ಪ್ರಥಮ, ಅನ್ವಿತಾ, ಕಿರಿಯರ ವಿಭಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ಯಶಸ್ವಿ, ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಕಿರಿಯರ ವಿಭಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ಅನ್ವಿತಾ ಜಿ, ಲಘು ಸಂಗೀತ ಹಿರಿಯರ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ಅನ್ವಿತಾ, ಕಿರಿಯರ ವಿಭಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ಶಮಿಕಾ ಎಸ್,
ಚಿತ್ರಕಲೆ ಕಿರಿಯರ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ ನಿಶಾ ಎಂಪಿ,
ಕ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಹಿರಿಯರ ವಿಭಾಗ ತೃತೀಯ ಸತೀಶ ಎಂಪಿ,
ಕಿರಿಯರ ವಿಭಾಗ ತೃತೀಯ ಗುನ್ವಿತ್ ಜೆಎಚ್,
ಕಥೆ ಹೇಳುವುದು ಹಿರಿಯ ವಿಭಾಗ ಶ್ರೀಜಿತ್ ಬಿ ಡಿ, ತೃತೀಯ ಕಿರಿಯ ವಿಭಾಗ ತೃತೀಯ ದಿಶಾಂತ್ ಪಡೆದರು.
.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here