ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ : ದುಶ್ಯಂತ

0

ನಾಲ್ಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಾಳಿಲ ಕುಕ್ಕುತಡಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮತ್ತು ಸುಜಾತರವರ ಪುತ್ರ ದುಶ್ಯಂತನ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಸೆ. 4 ರಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.