ತೊಡಿಕಾನದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ

0

 


ಸಂತೋಷ್ ಕೊಡಂಕೇರಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಲನಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ತೊಡಿಕಾನದ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಗುಂಡಿಗದ್ದೆಯವರ ಹಳೆಮನೆ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.