ಅರಂತೋಡು : ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ

0

ಅರಂತೋಡು ಅಂಗಡಿಮಜಲು ಸೇತುವೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಮೋದಿಜಿ ಅವರ 72ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು.