ಬೆಳ್ಳಾರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡು ಶುಭಾರಂಭ

0

ಬೆಳ್ಳಾರೆಯ ಮೇಲಿನ ಪೇಟೆಯ ಕಾಮಧೇನು ಟವರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸುರೇಶ ಎ ರವರ ಶ್ರೀ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಅ. 3ರಂದು ಡಾ. ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡು ಶುಭಾರಂಭಗೊಂಡಿತು.