ನ.29 ಕುಂಭಕ್ಕೊಡು ಶುಭಕರ ರಾವ್ ರಸ್ತೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ

0


ಸುಳ್ಯ ಓಡಬಾಯಿ ವೀನು ನಗರ ಬಡಾವಣೆ ಬಳಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಕುಂಭಕ್ಕೊಡು ಶುಭಕರ ರಾವ್ ರಸ್ತೆ ( ಕೆ ಎಸ್ ರಾವ್ ರಸ್ತೆ ) ನ.29 ರಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.