ಶಾರ್ಜಾ ದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸುಳ್ಯ ಮೂಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2022

0

ಯು ಏ ಇ ಶಾರ್ಜಾದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ದುಬೈ ದಸರಾ ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಯ ಮೂಲದ ಕುಂಭಕೋಡು ನಿವಾಸಿ ಇಲ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಬುಶ್ರಾ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರಿ ನಫೀಸಾ ಇಲ್ಜಾಂ ರವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ 2022 ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರು ಶಾರ್ಜಾ ಪಟ್ಟಣದ ಶಾರ್ಜಾ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡೆಲ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಾಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.