ಡಿ. 4: ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿಯ
ಸ್ಮೈಲ್ ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ದಂತ ತಪಾಸಣೆ

0

ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ಮೈಲ್ ಡೆಂಟಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿ. 4 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಚಿತ ದಂತ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.