ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣದ ಡ್ರಾ ಫಲಿತಾಂಶ

0

ಸುಳ್ಯದ ಬಾಳೆಮಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣದ ಕಂತಿನ ಯೋಜನೆಯ ಒಂಬತ್ತನೆ ಡ್ರಾ ನಂ.61 ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಆರಾಧ್ಯ ಅರಂಬೂರವರು ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.