ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣದ ಡ್ರಾ ಫಲಿತಾಂಶ

0

ಸುಳ್ಯದ ಬಾಳೆಮಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿರುವ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣದ ಕಂತಿನ ಯೋಜನೆಯ ಹತ್ತನೆ ಡ್ರಾ ನಂ.97 ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಪೈಲಾರಿನ ಕಡಪಾಳ ಗಿರಿಧರ್ ರವರು ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.