ಕಲ್ಲೋಣಿ – ದೇವರಕಾನ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ

0

ಕಲ್ಲೋಣಿ ದೇವರಕಾನ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟೀಕರಣಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ.