ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣಾ ಅಭಿಯಾನ

0


ಸುಳ್ಯದ ಶ್ರೀರಾಮ ಪೇಟೆಯ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಧನಂಜಯ ಅಡ್ಪಂಗಾಯರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣಾ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಯಿತು. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಜೂಲಿಯಾನ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಸುರೇಶ್ ಕಾಮತ್, ಶ್ರೀರಾಮ, ಧೀರ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಪ್ರೀತಮ್ ಡಿ ಸೋಜ ಇದ್ದರು.