ಎಡಮಂಗಲ ಬೂತ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು

0


ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಎಡಮಂಗಲ ಬೂತ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದಾರೆ.