ದೇರಾಜೆ ಶಾಲಾ ಮತಗಟ್ಟೆ ಕೇಂದ್ರದ ಹತ್ತಿರ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು

0

ಐವರ್ನಾಡು ಗ್ರಾಮದ ದೇರಾಜೆ ಸ.ಹಿ.ಪ್ರಾ.ಶಾಲಾ ಮತಗಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ ಯಾಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು.