ಅಡ್ಕಾರು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೂತ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು

0


ಜಾಲ್ಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಡ್ಕಾರು ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಅಡ್ಕಾರು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು.