ನಾರ್ಕೋಡು ಬೂತ್ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು

0

ನಾರ್ಕೋಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬೂತ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಸತ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಗಬ್ಬಲ್ಕಜೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು