ನಾರ್ಕೋಡು ಬೂತ್ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು

0

ನಾರ್ಕೋಡು ಬಿಜೆಪಿಯ ಬೂತ್ ಕೇಂದ್ರ ದಲ್ಲಿ ಕೃಪಾಶಂಕರ ತುದಿಯಡ್ಕ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಂಚಡ್ಕ, ಧನಂಜಯ ಕುಂಚಡ್ಕ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು