ಪದ್ಮನಾಭ ಕುದನೆಕೋಡಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನ

0

ಮರ್ಕಂಜ ಗ್ರಾಮದ ಕುದನೆಕೋಡಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಗೌಡರು ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು.