ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಸುದ್ದಿ ಬಿಡುಗಡೆ (ಕನ್ನಡ ವಾರಪತ್ರಿಕೆ)
ಶ್ರೀಹರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌,

ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಸುಳ್ಯ, Phone: +91 9986416802 | +91 08251-233949 

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ  ಮತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಗಾಗಿ

contact :  +91 9916963400whatsapp : +91 9916963400 

Email:  [email protected] ಪತ್ರಿಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಗಾಗಿ 

Email: [email protected]:  +91 9620 372 389 

ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿEmail: [email protected]