ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್

ಚನಿಯ ಕಲ್ತಡ್ಕಅಧ್ಯಕ್ಷರು 8762735974
ಶ್ರೀಮತಿ ಶುಭದಾ ಎಸ್.ರೈ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು9481506164
ರಾಧಕೃಷ್ಣ ಬೊಳ್ಳೂರು ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು9164579236
ಶ್ರೀಮತಿ ಯಶೋಧಾ ಬಾಳೆಗುಡ್ಡೆ ಸದಸ್ಯರು 9480064017
ಉದಯ ಕೊಪ್ಪಡ್ಕಸದಸ್ಯರು 9449366163
ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸದಸ್ಯರು 9591273742
ಶ್ರೀಮತಿ ಪುಷ್ಪಾ ಮೇದಪ್ಪ ಸದಸ್ಯರು 9449363331
ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಾಂಚೋಡುಸದಸ್ಯರು 9480792136
ತೀರ್ಥರಾಮ ಜಾಲ್ಸೂರು ಸದಸ್ಯರು 9448445719
ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫೂರ್ ಸದಸ್ಯರು 9448725787
ಶ್ರೀಮತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ ಕುಡೆಂಬಿಸದಸ್ಯರು 8762737348
ಆಶೋಕ್ ನೆಕ್ರಾಜೆಸದಸ್ಯರು 9731243590
ಶ್ರೀಮತಿ ನಳಿನಾಕ್ಷಿ ಸದಸ್ಯರು 9740258813