ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಧಾರಣೆ

04-08-2020

ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ನಿಯಮಿತ ಮಂಗಳೂರು
ಶಾಖೆ : ಸುಳ್ಯ

ಕಾಳುಮೆಣಸು ಧಾರಣೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು 250 – 300

ಹೊಸ ಅಡಿಕೆ 305 – 345 – 360
(360 ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ)

ಹಳೆ ಅಡಿಕೆ 305 – 375 – 390
(390 ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ)

ಡಬಲ್ ಚೋಲ್ 305 – 375 – 390
(390 ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ)

ಹಳೆ ಫಠೋರ 200 – 295
ಹೊಸ ಫಠೋರ 200 – 295

 

ಹಳೆ ಕರಿಗೋಟು 110 – 185
ಹೊಸ ಕರಿಗೋಟು 110 – 185

ಕೊಕ್ಕೋ ಧಾರಣೆ

ಒಣ ಕೊಕ್ಕೋ :- 150 – 175
ಹಸಿ ಕೊಕ್ಕೋ :- 32 – 42

ರಬ್ಬರ್ ಧಾರಣೆ

(kg ಗೆ ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)

RSS4 :- 129.00
RSS Lot :- 109.00
Strip-I :- 70.00
Strip-II :- 62.00

 

ಸುಳ್ಯ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್

ಕೊಬ್ಬರಿ (ಕ್ವಿ)- 9000-9500

ತೆಂಗು (ಒಣ)
(1 Kg)-   35

ತೆಂಗು (ಹಸಿ)-

 (1 Kg) 33

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.