ಪಂಜ: ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ದೈವದ ನೇಮ

0

ಪಂಜದ ಪಾಂಡಿಗದ್ದೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಲುರ್ಟಿ ದೈವದ ನೇಮ ಮಾ.30 ರಂದು ನಡೆಯಿತು.

ಮನೆಯವರು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು, ನೆಂಟರಿಷ್ಟರು, ಬಂಧುಮಿತ್ರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ಶ್ರೀ ದೈವದ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.