ಪೈಂದೋಡಿ ದೇವಳದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕ

0

ಪಂಜದ ಶ್ರೀ ಪೈಂದೋಡಿ ಸುಬ್ರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಂಪಾ ಷಷ್ಠಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಡಿ.18 ರಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪಂಚಾಮೃತಾಭಿಷೇಕ ಜರುಗಿತು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಭಕ್ತರಿಂದ ದೇವಳದ ಅಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉರುಳು ಸೇವೆ ಜರುಗಿತು.


ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಹಾಪೂಜೆ ಬಳಿಕ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ,ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಯಿತು.