ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ಸ್

ಸೃಷ್ಠ್ಟಿ ಫ್ಸಾನ್ಸಿ9902071795
ಫೋನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್9048334615
ಫ್ರೊಂಟ್ ಲೈನ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್9972289394
ನ್ಯೂ ಸಿಟಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್8296919353
ಎಂ.ಎಸ್. ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್7022098856
ಇಂಡಿಯನ್ ಸೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್8971877271
ಸಲಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಸುಳ್ಯ9620809985
ದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್9743218718
ಸಿಟಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್9986467833
ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್9483288188
ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವಾ, ಚೆನ್ನಕೇಶವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸುಳ್ಯ9880645819, 9972045143(W)
ಮೊಬೈಲ್ ಕೇರ್ (ಸೇಲ್ಸ್ & ಸರ್ವಿಸಸ್), ಹೆಚ್‌ಐಸಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಹಳೆಗೇಟು, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಳ್ಯ9743615157
ಓರ್ಕುಟ್ (ಮೊಬೈಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ & ಸರ್ವಿಸಸ್), ಜನತಾ ಸ್ಟೋರ್ ಎದುರು, ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಸುಳ್ಯ9972283839
ಸಿಟಿ ದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್, ಸೂಂತೋಡು ಎಂಪೋರಿಯಂ, ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಎದುರು, ಸುಳ್ಯ7353339343
ಫೋನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ – ಮೊಬೈಲ್ ಎಕ್ಸೆಸರೀಸ್, ಎಂ.ಎಸ್. ಟವರ್, ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರ, ಸುಳ್ಯ9048336415, 9901488603
ಕೂಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೋರ್, ಎಂ.ಎಸ್.ಟವರ್, ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರ, ಸುಳ್ಯ8546844396
ಕಲ್ಕಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್, ಕಾಮತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಪ್ರಭು ಬುಕ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಎದುರು, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಳ್ಯ9731435322
ತರಂಗ್, ಸೂಂತೋಡು ಎಂಪೋರಿಯಂ, ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡ್ ಎದುರು, ಸುಳ್ಯ8971332222
ಎಂ.ಐ ಸ್ಟೋರ್, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಸುಳ್ಯ9902071795, 7624870700(office)
ಕ್ಲಿಕ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್, ಶ್ರೀರಾಂ ಪೇಟೆ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಸುಳ್ಯ9902090111
ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್, ಅಶ್ವಿನಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ರಥಬೀದಿ ಸುಳ್ಯ7760077495
ಡೇ ಟು ಡೇ ಡಿಜಿಟಲ್ಸ್, ಕಟ್ಟೆಕಾರ್‍ಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎದುರು, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಳ್ಯ8095977774
sಸೆಲ್ ಹೌಸ್, ದ್ವಾರಕ ಹೋಟೆಲ್, ಎದುರು, ಬಾಲೆಮಕ್ಕಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಳ್ಯ9686348289, 9449748289
ಜಿಯೋ ಪಾಯಿಚಿಟ್, ಅಕ್ಷಯ ಆರ್ಕೆಡ್, ಕುರುಂಜಿಭಾಗ್ ಸುಳ್ಯ6360215830, 9449464405
ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೋರ್, ಸಿ.ಎ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಎದುರು, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಳ್ಯ9741653707
ಪಟೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್, ಕುರುಂಜಿಭಾಗ್, ಸುಳ್ಯ9880182383, 98445515511
ರಿಂಗರ್‍ಸ್ ಮೊಬೈಲ್, ಕಟ್ಟೆಕಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ರಥಬೀದಿ ಸುಳ್ಯ9844870651
ಸೆಲ್‌ಟೆಕ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್, ಗಾಂಧಿನಗರ ಸುಳ್ಯ9480121744, 9110264081
ನ್ಯೂ ಮೊಬೈಲ್ ಕೇರ್, ಗಾಂಧಿನಗರ ಸುಳ್ಯ9740767113
ಮೊಬೈಲ್ ಬಝಾರ್, ಡೆಲ್ಮಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸುಳ್ಯ
ಸೆಲ್ ಮಾರ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್, ಕುರುಂಜಿ ಕಾರ್‍ಸ್, ವಿಶ್ವ ಆರ್ಕೆಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸುರಭಿ ಮುಂಭಾಗ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪೇಟೆ ಸುಳ್ಯ8197764580
ಸೆಲ್ ಸ್ಟೋರ್, ಗಾಂಧಿನಗರ ಸುಳ್ಯ8971874757
ಕಲ್ಕಿ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್9731435322
ಕೂಲ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ , ಎಂ ಎಸ್ ಟವರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡ್ ಸುಳ್ಯ8546844396
ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್, ಸಿಟಿ ಟವರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡ್, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಳ್ಯ9611825477
ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ & ಅರ್ವಿಸಸ್, ಜನತಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಬೆಳ್ಳಾರೆ9972289394
ಸಿದ್ಧಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್, ಧರ್ಮಶ್ರೀ ಆರ್ಕೆಡ್, ಮೈನ್ ರೋಡ್ ನಿಂತಿಕಲ್ಲು8197753508, 6364209813
ಅಚ್ಚಾರ್‍ಸ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪಂಜ9482737958
ಕಲಸುಮ ಮೊಬೈಲ್ಸ್, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರ್ಕೆಡ್, ಬೆಳ್ಳಾರೆ9901928431, 9481300016
ಅಕ್ಷಯ ಮೊಬೈಲ್ಸ್, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ9481756030