ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ಸ್
ಸೃಷ್ಠ್ಟಿ ಫ್ಸಾನ್ಸಿ 9902071795
ಫೋನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ 9048334615
ಫ್ರೊಂಟ್ ಲೈನ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ 9972289394
ನ್ಯೂ ಸಿಟಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ 8296919353
ಎಂ.ಎಸ್. ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ 7022098856
ಇಂಡಿಯನ್ ಸೆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 8971877271
ಸಲಾಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಸುಳ್ಯ 9620809985
ದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ 9743218718
ಸಿಟಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ 9986467833
ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ 9483288188
ಮೊಬೈಲ್ ಸೇವಾ, ಚೆನ್ನಕೇಶವ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸುಳ್ಯ 9880645819, 9972045143(W)
ಮೊಬೈಲ್ ಕೇರ್ (ಸೇಲ್ಸ್ & ಸರ್ವಿಸಸ್), ಹೆಚ್‌ಐಸಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಹಳೆಗೇಟು, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಳ್ಯ 9743615157
ಓರ್ಕುಟ್ (ಮೊಬೈಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ & ಸರ್ವಿಸಸ್), ಜನತಾ ಸ್ಟೋರ್ ಎದುರು, ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಸುಳ್ಯ 9972283839
ಸಿಟಿ ದಿ ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್, ಸೂಂತೋಡು ಎಂಪೋರಿಯಂ, ಕೆಎಸ್‌ಆರ್‌ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಎದುರು, ಸುಳ್ಯ 7353339343
ಫೋನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ – ಮೊಬೈಲ್ ಎಕ್ಸೆಸರೀಸ್, ಎಂ.ಎಸ್. ಟವರ್, ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರ, ಸುಳ್ಯ 9048336415, 9901488603
ಕೂಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೋರ್, ಎಂ.ಎಸ್.ಟವರ್, ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡ್ ಹತ್ತಿರ, ಸುಳ್ಯ 8546844396
ಕಲ್ಕಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್, ಕಾಮತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಪ್ರಭು ಬುಕ್‌ಸ್ಟಾಲ್ ಎದುರು, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಳ್ಯ 9731435322
ತರಂಗ್, ಸೂಂತೋಡು ಎಂಪೋರಿಯಂ, ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ. ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡ್ ಎದುರು, ಸುಳ್ಯ 8971332222
ಎಂ.ಐ ಸ್ಟೋರ್, ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಸುಳ್ಯ 9902071795, 7624870700(office)
ಕ್ಲಿಕ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್, ಶ್ರೀರಾಂ ಪೇಟೆ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಸುಳ್ಯ 9902090111
ಶ್ರೀರಾಮ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್, ಅಶ್ವಿನಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ರಥಬೀದಿ ಸುಳ್ಯ 7760077495
ಡೇ ಟು ಡೇ ಡಿಜಿಟಲ್ಸ್, ಕಟ್ಟೆಕಾರ್‍ಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್, ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎದುರು, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಳ್ಯ 8095977774
sಸೆಲ್ ಹೌಸ್, ದ್ವಾರಕ ಹೋಟೆಲ್, ಎದುರು, ಬಾಲೆಮಕ್ಕಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಳ್ಯ 9686348289, 9449748289
ಜಿಯೋ ಪಾಯಿಚಿಟ್, ಅಕ್ಷಯ ಆರ್ಕೆಡ್, ಕುರುಂಜಿಭಾಗ್ ಸುಳ್ಯ 6360215830, 9449464405
ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೋರ್, ಸಿ.ಎ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ್ ಎದುರು, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಳ್ಯ 9741653707
ಪಟೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್, ಕುರುಂಜಿಭಾಗ್, ಸುಳ್ಯ 9880182383, 98445515511
ರಿಂಗರ್‍ಸ್ ಮೊಬೈಲ್, ಕಟ್ಟೆಕಾರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ರಥಬೀದಿ ಸುಳ್ಯ 9844870651
ಸೆಲ್‌ಟೆಕ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್, ಗಾಂಧಿನಗರ ಸುಳ್ಯ 9480121744, 9110264081
ನ್ಯೂ ಮೊಬೈಲ್ ಕೇರ್, ಗಾಂಧಿನಗರ ಸುಳ್ಯ 9740767113
ಮೊಬೈಲ್ ಬಝಾರ್, ಡೆಲ್ಮಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸುಳ್ಯ
ಸೆಲ್ ಮಾರ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್, ಕುರುಂಜಿ ಕಾರ್‍ಸ್, ವಿಶ್ವ ಆರ್ಕೆಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸುರಭಿ ಮುಂಭಾಗ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪೇಟೆ ಸುಳ್ಯ 8197764580
ಸೆಲ್ ಸ್ಟೋರ್, ಗಾಂಧಿನಗರ ಸುಳ್ಯ 8971874757
ಕಲ್ಕಿ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್ 9731435322
ಕೂಲ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ , ಎಂ ಎಸ್ ಟವರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡ್ ಸುಳ್ಯ 8546844396
ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್, ಸಿಟಿ ಟವರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಖಾಸಗಿ ಬಸ್‌ಸ್ಟಾಂಡ್, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸುಳ್ಯ 9611825477
ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ & ಅರ್ವಿಸಸ್, ಜನತಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಮೈನ್ ರೋಡ್, ಬೆಳ್ಳಾರೆ 9972289394
ಸಿದ್ಧಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್, ಧರ್ಮಶ್ರೀ ಆರ್ಕೆಡ್, ಮೈನ್ ರೋಡ್ ನಿಂತಿಕಲ್ಲು 8197753508, 6364209813
ಅಚ್ಚಾರ್‍ಸ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಪಂಜ 9482737958
ಕಲಸುಮ ಮೊಬೈಲ್ಸ್, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಆರ್ಕೆಡ್, ಬೆಳ್ಳಾರೆ 9901928431, 9481300016
ಅಕ್ಷಯ ಮೊಬೈಲ್ಸ್, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ 9481756030
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.