ಡಿ.23: ಜಾಲ್ಸೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 47ನೇ ವರ್ಷದ ಏಕಾಹ ಭಜನೆ

0

ಜಾಲ್ಸೂರಿನ ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 47ನೇ ವರ್ಷದ ಏಕಾಹ ಭಜನೆಯು ಡಿ.23ರಂದು ಜರುಗಲಿದೆ.

ಡಿ.23ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೀಪಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ನಾಗತಂಬಿಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂಜೆ, ಸಂಜೆ ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ, ರಾತ್ರಿ ಮಹಾಪೂಜೆ, ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಜರುಗಲಿದ್ದು, ಡಿ.24ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಂಗಳಾಚರಣೆ, ದೀಪ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಜರುಗಲಿದೆ.

ಏಕಾಹ ಭಜನೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿವಿಧ ಭಜನಾ ತಂಡಗಳಿಂದ ಭಜನಾ ಸೇವೆ ಜರುಗಲಿದೆ.