ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಡ್ರಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಹುಮಾನ ಹಸ್ತಾಂತರ

0

ಸುಳ್ಯ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ‘ ಬಿ’ 11 ನೇ ಡ್ರಾ ನಂಬ್ರ 373 ವಿಜೇತರಾದ ವಿದ್ಯಾ ಕೋನಡ್ಕಪದವು ಮತ್ತು ‘ಸಿ ‘ ಗ್ರೂಪ್ 2 ನೇ ಡ್ರಾ ನಂಬ್ರ 660 ವಿಜೇತರಾದ ರಮ್ಯ ಪಿ.ವಿ.ಶಾಂತಿನಗರ ಇವರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು.