ನರ್ಸರಿಗಳು

ದೇವ ರಬ್ಬರ್ ನರ್ಸರಿ9448318719
ಸೌತ್ ಕೆನೆರಾ ನರ್ಸರಿ ಹಳೆಗೇಟು9448428874
ಕಸ್ತೂರಿ ನರ್ಸರಿ ಸುಳ್ಯ, ಪೆರಾಜೆ9611802204
ಶ್ರೀಮಾತಾ ರಬ್ಬರ್ ನರ್ಸರಿ ದುಗ್ಗಲಡ್ಕ9449510592
ಸ್ವಾತಿ ನರ್ಸರಿ ಕಾಂತಮಂಗಲ9448123872
ಭೂಮಿಕಾ ನರ್ಸರಿ, ಹರಿಹರಪಲ್ಲತ್ತಡ್ಕ9448937221
ಕ್ಯಾಡ್‌ಬರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪುತ್ತೂರು234074
ಶ್ರೀರಾಮ ನರ್ಸರಿ ಐವರ್ನಾಡು9686936550
ಕಟ್ಟಯಂ ರಬ್ಬರ್ ನರ್ಸರಿ ಎಲಿಮಲೆ9945668107
ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಸ್ಯ ನರ್ಸರಿ ಏನೆಕಲ್ಲು ಪಂಜ278294
ಎಸ್.ವಿ.ಎಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿ ನಿಂತಿಕಲ್ಲು9449268383
ಕೇರ್ಪಳ ನರ್ಸರಿ ಸುಳ್ಯ7760783152
ಮರಕಂದ ನರ್ಸರಿ ಏನೆಕಲ್ಲು9482250914
ಪೂಕುಳತ್ತಿಳ್ ನರ್ಸರಿ ಓಡಬಾಯಿ9446296529
ರೋಸ್ ನರ್ಸರಿ9481957406
ಮನೋಜ್ ಪಾನತ್ತಿಲ9741489756
ಜನನಿ ನರ್ಸರಿ ಬೊಳುಬೈಲು8277050990
ಆಕಾಶ್ ನರ್ಸರಿ ಮೊರ್ಗಪಣೆ9341126275
ಮಾತಾ ರಬ್ಬರ್ ನರ್ಸರಿ ಗುತ್ತಿಗಾರು9480056261