ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ಸ್

ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ
ಧನ್ವಂತರಿ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ8694983139
ಡಿಮಾಸ್ಟರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಂಟರ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ, ಶ್ರೀರಾಂಪೇಟೆ232266, 9844845513
ಡಿರೆಜೀನಾ ಸೆಬಾಸ್ಟೀನ್ ನಯನ ಲ್ಯಾಬೋರೆಟರಿ, ಗಾಂಧಿನಗರ ಸುಳ್ಯ 9342370694, 8105798695
ಎಸ್.ಬಿ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೋರಟರಿ, ಎಸ್.ವಿ.ಎಂ.  ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 9448027150
ಶ್ಯಾಮ್ ಡಯಾಗ್ನಿಸ್ಟಿಕ್ ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರಿ,  ಕೃಷ್ಣಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 9448725743
ಕೃಷ್ಣ ಆಯುರ್ವೇದ ಥೆರಪಿ ಸೆಂಟರ್ ಸುಳ್ಯ 9845732866, 9448121418, 233256
ಅಶ್ವಿನಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕಶ್ಯಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ 232214, 284381, 9448328511
ಡಿಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಗುತ್ತಿಗಾರು 9481964205, 9449854457
ಡಿಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬೆಳ್ಳಾರೆ 9632373309
ಡಿಶ್ರೀ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಕಾಮಧೇನು ಟವರ್‍ಸ್, ಬೆಳ್ಳಾರೆ 9449944456
ಡಿವಿನಾಯಕ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಪಂಜ7349220939
ಡಿಬಯೋಕೇರ್  ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ                  9740542982
                                                 ಆಪ್ಟಿಕಲ್ಸ್
ಪ್ರಸಾದ್ ನೇತ್ರಾಲಯ8748938629
ನೇತ್ರಾ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ಸ್9986412309
ಗಣೇಶ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ಸ್9480622769
ವಿಶನ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ಸ್ 8277161787
 ಸ್ಟಾರ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ಸ್9945336747