ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಂಗಾರಕೋಡಿ ಅವರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆ

0

ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಂಗಾರಕೋಡಿ ಅವರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಯು ಬಂಗಾರಕೋಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡಯಿತು.

ಮೋಹನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನುಡಿನಮನಗೈದರು.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here