ಇಂದು ಗೊಂಬೆ ದಿನ

0

ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಗೊಂಬೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು?

ನಾವು ಜೂನ್ ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರದಂದು ಗೊಂಬೆ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಈ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 10 ರಂದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಗೊಂಬೆಗಳು ಪುಟ್ಟ ಜನರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಮಗುವೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಡುತ್ತದೆ.

ಅನೇಕ ಗೊಂಬೆಗಳು ಹೆಸರುಗಳು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳು, ಕುಟುಂಬಗಳು, ಮನೆಗಳು, ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ! ಮಗುವು ಗೊಂಬೆಗಳ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಳೆಯಬಹುದು. ಗೊಂಬೆಗಳು ಕೇವಲ ಆಟಿಕೆಗಳಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುಂಚೆಯೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದುಃಖ ಅಥವಾ ಏಕಾಂಗಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಮವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಗೊಂಬೆಗಳು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಗೊಂಬೆಗಳು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಪುರಾತತ್ತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪುರಾವೆಗಳು ಗೊಂಬೆಗಳು ತಿಳಿದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಆಟ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಂಚಿನ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಜೇಡಿಮಣ್ಣು, ಕಲ್ಲು, ಮರ, ಮೂಳೆ, ದಂತ, ಚರ್ಮ, ಮೇಣ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಗೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರದ ಗೊಂಬೆಗಳು 21 ನೇ ಶತಮಾನದ BC ಯಷ್ಟು ಹಿಂದೆಯೇ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಾಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಗೊಂಬೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳಂತೆ, ರೋಮನ್, ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ಫ್ಯಾಷನ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ದಿನ, ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು, ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗೊಂಬೆ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತವೆ. ಗೊಂಬೆ ಸಂಗ್ರಾಹಕರು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅಂಗಡಿಗಳು ವಿಶೇಷ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಗೊಂಬೆ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಜನರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕರು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರದವರಿಗೆ ಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಗೊಂಬೆಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಗೊಂಬೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ.