ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿನ

0

15 ಆಗಸ್ಟ್ 1947 ರಿಂದ 2 ಫೆಬ್ರವರಿ 1958 ರವರೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಮೌಲಾನಾ ಅಬುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಜಾದ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿನವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ನವೆಂಬರ್ 11 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವಾಲಯವು 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2008 ರಂದು ಘೋಷಿಸಿತು, “ಭಾರತದ ಈ ಮಹಾನ್ ಪುತ್ರನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಲು ಸಚಿವಾಲಯವು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ 11, 2008 ರಿಂದ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಿ, ರಜೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೆಮಿನಾರ್‌ಗಳು, ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳು, ಪ್ರಬಂಧ-ಬರಹ, ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾನರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ರ್ಯಾಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷರತೆಯ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬದ್ಧತೆಯ ಕುರಿತು ಘೋಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ.

ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭವಾಗಿಯೂ ಈ ದಿನವನ್ನು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ.