ಪುತ್ತೂರಿನ ಜೋಸ್ ಆಲುಕ್ಕಾಸ್ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ ಆರಂಭ

0

ಪುತ್ತೂರು ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮಳಿಗೆ ಜೋಸ್ ಆಲುಕ್ಕಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸೇಲ್ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂಧನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೇಲೆ ೫೦% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ , ಡೈಮಂಡ್ ಮೇಲೆ ೨೫% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್,
ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ೭% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ೬೫೦೦ ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ವ್ಯಾಲಂಟೈನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗಳು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಮನದಿಚ್ಚೆಯ ವಿನೂತನ ಶೈಲಿಯ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಪ್ರತೀ ಖರೀದಿ ವೇಳೆ ವಿಶೇಷ ರೀಯಾಯಿತಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯು ಜೋಸ್ ಆಲುಕ್ಕಾಸ್ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಪುತ್ತೂರು ಶಾಖೆಯ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 08251 298526 ಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸ ಬಹುದೆಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.


ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮೇಲೆ ೫೦% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್

ಡೈಮಂಡ್ ಮೇಲೆ ೨೫% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್

ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಆಭರಣಗಳ ಮೇಲೆ ೭% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್

೬೫೦೦ ರೂ. ನಿಂದ ವ್ಯಾಲಂಟೈನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷ ನ್ ಲಭ್ಯ